Current News

Forbes Asia Best Under A Billion Forum

11.12.2014

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Forbes Asia Best Under A Billion Award โดยคุณมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นตัวแทนในการรับรางวัลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 200 บริษัทจากบริษัททั่วเอเชียและเป็น 1 ใน 9 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต