Current News

เอสทีพี แอนด์ ไอ เซ็นต์สัญญาโครงการ Queensland LNG

28.09.2009

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ ได้ลงนามเซ็นสัญญา กับ Bechtel International, Inc. เพื่อดำเนินงานการแปรรูปโครงสร้างเหล็ก สำหรับประกอบเป็นโมดูล ในโครงการ Queensland Curtis LNG Project ประเทศออสเตรเลีย โดยมีการลงนาม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการระหว่าง ปี 2554 ถึง 2556 ณ โรงประกอบโมดูล เอสทีพี แอนด์ ไอ แหลมฉบัง