Current News

เอสทีพี แอนด์ ไอ เซ็นสัญญา 268 ล้านบาท ในโครงการก่อสร้างสนามบินโดฮา

20.03.2009

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ และ Taisei - TAV Sky Oryx JV ได้ร่วมกันทำสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้างสนามบินโดฮา ณ ประเทศกาตาร์

 

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ ได้ลงนามเซ็นสัญญามูลค่ากว่า 268 ล้านบาท กับ Taisei - TAV Sky Oryx Joint Venture (เป็นการร่วมทุนกันของบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น และตุรกี) เพื่อดำเนินงานการแปรรูปโครงสร้างเหล็ก สำหรับก่อสร้างอาคารผู้โดยสารของสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยมีการลงนาม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ณ อาคารซิโน-ไทย กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนสิงหาคม 2552 ณ โรงงานเอสทีพี แอนด์ ไอ ชลบุรี และระยอง