Current News

โรงประกอบแหลมฉบังฉลอง 3 ล้านชั่วโมง

12.11.2008

โรงประกอบเอสทีพี แอนด์ ไอ แหลมฉบัง ได้บรรลุ 3 ล้านชั่วโมงการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ใน Pluto LNG Project เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางความยินดีของเหล่าพนักงานกว่า 3,000 คน

สำหรับ 9 เดือนที่ผ่านมา Pluto LNG Project ได้ดำเนินการมาโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานความบาดเจ็บของพนักงาน ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน

                "เราทุกคนมาทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำงานอย่างมีความสุข และทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม 3 ล้านชั่วโมงที่ได้มาในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรก เรายังมีก้าวต่อ ๆ ไปที่จะต้องทำให้ได้ ดังนั้น เราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษา ให้ความร่วมมือ และปฎิบัติเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไป"

                การเเฉลิมฉลองเพื่อตอบแทน และเป็นกำลังใจให้บรรดาพนักงานในการทำงาน จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ โรงประกอบแหลมฉบัง เมื่อวัยที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา เหล่าพนักงาน จะได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ร่วมสนุกกับการแสดงชุดต่าง ๆ และร่วมลุ้นในการจับสลากรับของรางวัลมากมาย