บริษัท ประเภทกิจการ ทุนที่ชำระแล้ว
(บาท)
สัดส่วนร้อยละการถือหุ้น
บริษัทย่อย
บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด (STIT)
เลขที่ 40 หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66 (0) 2393-7931-4
โทรสาร +66 (0) 2393-7930
Website : www.sino-thai.com
• จำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิต
• ให้บริการด้านวิศวกรรม
135,000,000
ชำระเต็มจำนวน
100
บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด
เลขที่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66 (0) 2260 1181
โทรสาร +66 (0) 2260 1182
• จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้าง
• รับจ้างทำงานเกี่ยวกับเหล็กและปูนทุกชนิด
66,033,000
ชำระเต็มจำนวน
100
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิสเซส จำกัด
เลขที่ 32/24 ชั้น 3 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66 (0) 2260 1181
โทรสาร +66 (0) 2260 1182
• ให้บริการงานก่อสร้าง 410,000,000
ชำระเต็มจำนวน
100
บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด
เลขที่ 2521/39 หมู่บ้านบิสทาวน์ (ลาดพร้าว) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ +66 (0) 2538 7686-7
โทรสาร +66 (0) 2538 2699
• แปรรูปขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และปุ๋ย
• ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน
• ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและการกำจัดขยะชุมชน
700,000,000
ชำระเต็มจำนวน
60
บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
เลขที่ 25 หมู่ที่ 13 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ +66 (0) 2150-6833
โทรสาร +66 (0) 2150-6845
• พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• ให้บริการเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์
1,000,000
ชำระเต็มจำนวน
100